Escola de Tennis

Escola de Tennis

L’Escola de Tennis del Club Tennis Figueres té com a objectiu ser un referent d’aquest esport a la nostra província. En els darrers anys, s’ha treballat intensament per oferir el millor projecte esportiu i personal per a tots els nostres alumnes. La filosofia d’ensenyament de l’Escola del Club Tennis Figueres passa per dotar als nostres alumnes de valors que van més enllà de l’èxit esportiu. L’ensenyança del respecte, el companyerisme, la constància, l’entrega i la disciplina, al mateix temps que l’alumne aprèn i gaudeix de l’esport. Ens esforcem per a que la inculcació d’aquests valors sigui plenament efectiva en els entrenaments, trobades o competicions. Paral·lelament, es treballa per aconseguir l’excel·lència tennística en tots els nivells competitius. La forma de treball i desenvolupament dels entrenaments s’adequa a les necessitats i objectius de cadascun dels nostres jugadors/es. L’Equip Tècnic de l’Escola de Tennis està format per professionals qualificats de l’ensenyament del tennis que tenen la passió per transmetre els coneixements i valors de l’esport als alumnes.

Seccions de l’Escola de Tennis

L’Escola  de Tennis es divideix en 5 seccions en funció de l’edat, el nivell i els objectius de l’alumne:

  • Minitennis
  • Base
  • Perfeccionament
  • Competició
  • Alt Rendiment

Mini-tennis.

De 3 a 6 anys (Nascuts entre 2016 i 2013). Sessions de 1h 30min. L’objectiu d’aquesta etapa és oferir una activitat esportiva que enriqueixi d’una manera més completa la formació esportiva de l’alumne. S’adquireixen habilitats amb raqueta, s’aprenen els aspectes bàsics dels diferents cops del tennis i es fomenta el desenvolupament integral de la persona amb jocs i activitats tennístiques en grup. Durant el curs es realitzen diferents trobades de minitennis juntament amb els altres clubs de la província.

HORARIS MINITENNIS
DIA HORA
Dimecres 17:30h a 19h
Divendres 17:30h a 19h
Dissabtes 11:30h a 13h

Base

7 i 8 anys (Nascuts 2012 i 2011). Sessions de 1h 30min. Aquesta etapa serveix a l’alumne per preparar-se i fer el salt al tennis de perfeccionament i competició. Els objectius en aquesta etapa són els següents: realitzar correctament les diferents fases dels cops del tennis en pista de tennis més gran (dreta, revés, servei, voleies i rematades), conèixer les fases del joc, tenir consistència i seguretat en els cops durant els intercanvis. Es realitzen activitats, jocs i exercicis adaptats a l’edat. Participaran en trobades i competicions de base.

HORARIS BASE

DIA

HORA

Dimarts 17:30h a 19h
Dijous 17:30h a 19h
Divendres 17:30h a 19h
Dissabtes 10h a 11:30h

Perfeccionament

A partir de 9 anys (Nascuts abans del 2010 inclòs). Sessions de 1h 30min. S’ofereix un aprenentatge integral del tennis en tot el seu conjunt. Es busca la progressió tennística de l’alumne en combinació amb el poder gaudir i passar-s’ho bé durant cada entrenament amb independència de l’edat. Es perfecciona la consistència, precisió, direcció i potència dels cops al mateix temps que es gaudeix d’aquest esport sense buscar la competitivitat i la preparació exhaustiva per a campionats federats a curt termini.

Perfeccionament 1: de 9 a 12 anys

Perfeccionament 2: 13 anys o més

HORARIS PERFECCIONAMENT

DIA

HORA

Dimarts 17:30h a 19h
Dijous 17:30h a 19h
Divendres Perfeccionament 1 17:30h a 19h
Perfeccionament 2 19h a 20:30h
Dissabtes 10h a 11:30h

Competició i Alt Rendiment

A partir de 9 anys (Nascuts abans del 2010 inclòs). Les sessions d’entrenament seran de 2h, de les quals uns dies determinats de la setmana, seran partides per combinar la preparació física i el tennis a pista. Grups formats per jugadors/es amb un nivell per la competició, on s’entrenen els diferents aspectes tècnics, tàctics, físics i mentals de forma progressiva i sistematitzada amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència. Es vol dotar al jugador/a d’un sistema de joc definit en base a les seves possibilitats i característiques. Els jugadors/es de competició i alt rendiment representaran al club als campionats per equips on aniran acompanyats per un capità. Serà obligatori tenir la llicència federativa de la Federació Catalana de Tennis que gestionarà el club al començar el curs. Per formar part del grup d’Alt Rendiment serà obligatori ser soci/a. Els dissabtes la sessió serà de 1h 30min de pista.

Per formar part dels entrenaments de competició i alt rendiment serà necessària l’aprovació per part del coordinador de l’Escola de Tennis i el responsable d’Alt Rendiment.

HORARIS COMPETICIÓ I ALT RENDIMENT

DIA

HORA

Dilluns 18h a 20h
Dimarts 18h a 20h
Dimecres 18h a 20h
Dijous 18h a 20h
Divendres 18:30h a 20:30h
Dissabtes Competició 10h a 11:30h
Alt Rendiment 11:30h a 13h

Classes particulars

Per a adults i alumnes de l’escola. Classes de 1h per aprendre i millorar el joc i mantenir la forma física. Horaris a convenir.

PREUS ESCOLA DE TENNIS 2019/2020

PREUS MENSUALS

Dies setmana

SOCI

NO SOCI

MINITENNIS

3 a 6 anys (2016 al 2013)

1 45

65

2
BASE

7 i 8 anys (2012-2011)

 

1 48 59
2 70 84
3 83 99
PERFECCIONAMENT

A partir de 9 anys (2010 i abans)

1 52 69
2 75 92
3 92 110
COMPETICIÓ

A partir de 9 anys (2010 i abans)

 

1 65 81
2 94 111
3 116 133
4 128 146
ALT RENDIMENT

 

*Obligatori ser soci/a

1 65

94

124

156

188

220

2
3
4
5
6
CLASSES PARTICULARS 22 27
BONO 10 CLASSES PARTICULARS 200 250

MATRÍCULA GRATUÏTA PER A LES NOVES INSCRIPCIONS DE MINITENNIS! (3 A 6 ANYS)

1 MES DE SOCI/A GRATUÏT per als pares i/o mares dels nous inscrits (mínim de permanència de 2 mesos)

QUOTA SOCI INFANTIL Fins a 18 anys : 20,80€ (sense invitacions)

Observacions:

– L’Escola de Tennis serà de dilluns a dissabtes durant tot el curs, excepte els dies festius.

– Calendari: del 16 de setembre al 20 de juny. L’Escola de Tennis seguirà el calendari de dies festius de la ciutat de Figueres. Apart dels dies festius, no hi haurà Escola els dies 7 de desembre del 2019 i el 2 de maig del 2020.

– No suspensió dels entrenaments. En cas que les pistes de tennis estiguin impracticables per causes meteorològiques, es mantindran sempre els entrenaments. Es realitzarà preparació física i activitats complementàries.

– En cas de no poder assistir a un entrenament, serà sempre recuperable dins el mes en curs. (Si els entrenaments coincideixen en dia festiu, no seran recuperables).

– Durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, els entrenaments es realitzaran en horari de matí.

– És obligatori l’ús d’equipament i calçat adequats per a la pràctica del tennis.

– El pagament del rebut es farà per domiciliació bancària en quota mensual. Per donar-se de baixa de l’Escola de Tennis s’haurà de comunicar a secretaria del club abans del dia 25 del mes anterior.

– Preu matrícula: 50€

– El mes de setembre es factura només la meitat de la mensualitat.

– Per l’anulació de classes particulars, l’alumne haurà d’avisar 24h abans.

– La inscripció a l’Escola de Tennis implica l’autorització del pare/mare/tutor a permetre que el seu fill/a pugui aparèixer en imatges fotogràfiques i audiovisuals de les activitats de l’Escola de Tennis i puguin ser difoses en material promocional, a la web o a les xarxes socials del club.